Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROVITA


jest to NZOZ pracujący w rejonie miasta Krzyż Wielkopolski. W firmie wykonywane są dwa świadczenia medyczne. Do zakontraktowanych usług należą: Leczenie stomatologiczne(zbliżony do średniego limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (mały limit świadczeń)
W poradni stomatologicznej dostępny jest kompleksowy zakres usług dentystycznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia: Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROVITA zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu oraz umowę na świadczenia pielęgniarki POZ jak również dwa gabinety specjalistyczne. W jednostce istnieje: Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Podpisana umowa instytucji w zakresie lekarza POZ zawiera prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta oraz kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Obejmuje to całościową opiekę nad pacjentem. Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego pracuje poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia placówki. Aby uzgodnić termin do wybranego specjalisty wymagane są: dokument tożsamości, dokument skierowania do specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, weryfikacja w systemie eWUŚ.