Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANA-LEK


jest to ZOZ pracujący na obszarze miasta Świdwin. Placówka posiada umowę na: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (mały limit świadczeń). Obiekt zawiera poradnię lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki a także dwie poradnie specjalistyczne. Są to: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza a także Poradnia Urologiczna.
Dla pacjentek jednostka świadczy opiekę wykwalifikowanej położnej w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, pomocy w okresie ciąży i porodu i także edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Podpisana umowa instytucji obejmująca następujące usługi lekarza POZ zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, diagnozowania pacjentów a także analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Do kompetencji pielęgniarki w przychodni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Zawiera kompleksową opiekę nad chorym. Jednostka posiada umowę na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjentom w sytuacjach gdy gdy pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń i także dla zachowania ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piątku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia jednostki. W celu umówienia się na badanie niezbędne są: dowód osobisty, dokument skierowania do gabinetu specjalistycznego wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczeniowy.

analek
Ana-Lek2
Ana-Lek 1
Ana-Lek